Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

Ο ΤΟΛ διοργανώνει σεμινάρια μέσω διαδικτύου (webinars) σε πραγματικό χρόνο, στην οθόνη του δικού σας Η/Υ για την παρουσίαση και την εκμάθηση των προϊόντων του. Επίσης προγραμματίζει θεματικά σεμινάρια αναλύοντας ειδικά θέματα για τους πελάτες του.

Ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις και εγγραφείτε σε όσες σας ενδιαφέρουν από τα σχετικά Links στο ημερολόγιο