Εργαστείτε μαζί μας!

Ο ΤΟΛ, μια συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση τεχνικού λογισμικού για πολιτικούς μηχανικούς, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά να προσλάβει νέο ή νέα πολιτικό μηχανικό, για το τμήμα υποστήριξης των πελατών της εταιρείας.

Προσόντα υποψηφίου:

Πολύ καλή γνώση δομοστατικής, χειρισμού Η/Υ και επικοινωνιακή άνεση.

Προσφέρονται:

Υψηλής στάθμης αντικείμενο εργασίας, σε ένα τεχνολογικά σύγχρονο, ευχάριστο, ήρεμο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές.

Αποστολή βιογραφικού