Εργαστείτε μαζί μας!

Ο ΤΟΛ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία ανάπτυξης και υποστήριξης προϊόντων τεχνικού λογισμικού για πολιτικούς μηχανικούς.

Τα προϊόντα του ΤΟΛ διακρίνονται για την ποιότητα και την διαφάνεια τους, την τεχνολογική τους υπεροχή και τις καινοτομίες τους.

Αυτή την χρονική περίοδο ο ΤΟΛ αναζητά νέους συνεργάτες για τα γραφεία του στο Ηράκλειο Κρήτης, προσφέροντας τις ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Μία θέση εργασίας νέου ή νέας πολιτικού μηχανικού στο τμήμα υποστήριξης.

Είδος Θέσης:

 • Πλήρης απασχόληση στην έδρα του ΤΟΛ στο Ηράκλειο Κρήτης στο τμήμα υποστήριξης.

Προσόντα υποψηφίων :

 • Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού δομοστατικής κατεύθυνσης.
 • Πολύ καλές γνώσεις στατικής και αντισεισμικής μηχανικής.
 • Επιθυμητό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην δομοστατική κατεύθυνση.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία μέσω γραπτού και προφορικού λόγου.

Αντικείμενο εργασίας :

 • Η πλήρης υποστήριξη των χρηστών των προϊόντων του ΤΟΛ σε κάθε είδους μελέτες.
 • Παρουσιάσεις των προϊόντων σε υποψήφιους πελάτες.
 • Προετοιμασία και παρουσίαση διαδικτυακών σεμιναρίων.

Προσφέρουμε :

 • Σταθερή και μακροχρόνια σχέση εργασίας.
 • Ικανοποιητικές αποδοχές μετά από εξάμηνη αξιολόγηση & προσαρμογή.
 • Εργασία απόλυτα σχετική με το αντικείμενο σπουδών ενός/μίας δομοστατικού μηχανικού, με συνεχή εμπλουτισμό των τεχνικών τους γνώσεων και της εμπειρίας τους από την πράξη, σε ένα ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού

Μία θέση εργασίας νέου ή νέας πολιτικού μηχανικού στο τμήμα ανάπτυξης.

Είδος Θέσης:

 • Πλήρης απασχόληση στην έδρα του ΤΟΛ στο Ηράκλειο Κρήτης στο τμήμα ανάπτυξης.

Προσόντα υποψηφίων :

 • Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού δομοστατικής κατεύθυνσης.
 • Πολύ καλές γνώσεις στατικής και αντισεισμικής μηχανικής.
 • Επιθυμητό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην δομοστατική κατεύθυνση.
 • Τουλάχιστον βασικές γνώσεις προγραμματισμού και ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης κώδικα εφαρμογών, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς-προγραμματιστές.

Αντικείμενο εργασίας :

 • Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης των νέων προϊόντων του ΤΟΛ ή στην εξέλιξη υπαρχόντων προϊόντων.

Προσφέρουμε :

 • Σταθερή και μακροχρόνια σχέση εργασίας.
 • Ικανοποιητικές αποδοχές μετά από εξάμηνη αξιολόγηση & προσαρμογή.
 • Συνεχώς προστιθέμενες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού και σύγχρονης στατικής, σε ένα ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού

Προγραμματιστής OpenGL

Είδος Θέσης:

 • Πλήρης απασχόληση στην έδρα του ΤΟΛ στο Ηράκλειο Κρήτης στο τμήμα ανάπτυξης.

Περιγραφή Αντικειμένου:

 • Περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Visual C++ σε Microsoft Windows 10
 • Γλώσσες προγραμματισμού C++ και C
 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων απεικόνισης με χρήση OpenGL
 • Υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση OpenGL
 • Συντήρηση και βελτίωση κώδικα

Απαιτούμενα Προσόντα :

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε C++ (modern C++11, C++14, C++20)
 • Γνώσεις Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε προγραμματισμό με OpenGL
 • Γνώση των σύγχρονων (> 2.0) και των παλαιότερων OpenGL API

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Άνεση στη χρήση C++ Standard Library και στη χρήση Boost C++ Libraries
 • Γνώσεις τεχνολογιών αποθήκευσης δεδομένων σε βάσεις δεδομένων, ειδικότερα με σχήμα xsd/xml
 • Γνώσεις προγραμματισμού με άλλα API γραφικών όπως GDI, GDI+, Direct3d και Vulkan
 • Γνώσεις υπολογιστικής γεωμετρίας και γραμμικής άλγεβρας
 • Γνώσεις τεχνολογιών διακριτοποίησης σε πεπερασμένα στοιχεία (meshing)
 • Εμπειρία σε τεχνικές debugging και βελτιστοποίησης κώδικα – performance optimization
 • Γνώσεις τεχνικών ανταλλαγής δεδομένων Building Information Modeling – BIM, με IFC, IFCxml, Revit, Tekla κ.α.

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχής εξέλιξη σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού με όλα τα σύγχρονα εργαλεία, σε ένα ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού