Έντυπο Υλικό
ΡΑΦ - Στατικές Μελέτες Κτιρίων
Ευρωκώδικες
Παράδειγμα εισαγωγής μεταλλικού κτηρίου Μάιος 2017
Εγχειρίδιο "Δράσεις Ανέμου - Φορτία Χιονιού" Οκτώβριος 2016
Εγχειρίδιο Θεωρητικής Τεκμηρίωσης ΡΑΦ Μάϊος 2014
Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης ΟΣΚΑ Φεβρουάριος 2011
Εγχειρίδιο Επιβεβαίωσης Δεκέμβριος 2011
Οδηγός Χρήσης ΡΑΦ v.3 Φεβρουάριος 2012
Οδηγός χρήσης και θεωρητική τεκμηρίωση
της υπομονάδας "Σύμμεικτα Κτήρια"
Ιούνιος 2016
Οδηγός χρήσης και θεωρητική τεκμηρίωση
της υπομονάδας "Ενισχύσεις"
Απρίλιος 2017
Οδηγός χρήσης και θεωρητική τεκμηρίωση
της υπομονάδας "Στατική Υπερωθητική Ανάλυση"
Ιούνιος 2013
Οδηγός χρήσης και θεωρητική τεκμηρίωση
της υπομονάδας "Φέρουσα Τοιχοποιία"
Νοέμβριος 2014
Οδηγός Χρήσης ΡΑΦ v.3 - Υπομονάδα Κοιτόστρωσης Οκτώβριος 2012
Οδηγός Χρήσης ΡΑΦ v.3 - Υπομονάδα Κλίμακες Νοέμβριος 2012
Παράδειγμα Εισαγωγής Φεβρουάριος 2011
       
ΕΑΚ-ΕΚΩΣ      
Εγχειρίδιο Θεωρητικής Τεκμηρίωσης ΡΑΦ Ιούνιος 2009
Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης ΟΣΚ Ιούνιος 2009
Εγχειρίδιο Επιβεβαίωσης Ιούνιος 2009
       
Δημοσιεύσεις      
Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προσομοίωσης Θεμελιώσεων σε Ενδόσιμο Έδαφος με το πρόγραμμα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του ΤΟΛ®
Προσομοίωση και έλεγχος αντοχής σε κάμψη πυρήνων με το πρόγραμμα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του ΤΟΛ®
Αμοιβές Μηχανικών
Οδηγός Χρήσης
ΔΙΑΣΚ
Οδηγός Χρήσης