Επιβεβαίωση
 

Στόχος του ΤΟΛ, είναι να είναι εφικτή από κάθε χρήστη, η σαφής επιβεβαίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ, τόσο για την στατική και την αντισεισμική ανάλυση, όσο και για τον έλεγχο επάρκειας των δομικών στοιχείων.

Επιβεβαίωση ΡΑΦ - Ευρωκώδικες

Για την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ, έγινε η επιλογή των παραδειγμάτων του νέου βιβλίου «Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες» των Ι.Αβραμίδη – Α.Αθανατοπούλου – Κ.Μορφίδη – Α.Σέξτου του εργαστηρίου στατικής και δυναμικής των κατασκευών της πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ, για την ορθή εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 & 8, και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ’.

Τα παραδείγματα αυτά αφορούν την στατική και αντισεισμική ανάλυση διαφόρων παραδειγμάτων κτιρίων, όλα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εκτός από τα πρότυπα παραδείγματα ανάλυσης, στο εργαστήριο στατικής και δυναμικής των κατασκευών του τμήματος πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘ, έχουν δημοσιευθεί οι «Έλεγχοι διαστασιολόγησης ορισμένων χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων», του παραδείγματος Γ.

Αρχικά γίνεται μία σύγκριση των παραδοχών των πρότυπων παραδειγμάτων κτιρίων του βιβλίου με τις παραδοχές του ΡΑΦ. Στην  συνέχεια γίνεται μια λεπτομερής, βήμα προς βήμα, σύγκριση των αποτελεσμάτων της στατικής και αντισεισμικής ανάλυσης των πρότυπων παραδειγμάτων του βιβλίου, με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΡΑΦ.

Το εγχειρίδιο τεκμηρίωσης, καθώς και τα αρχεία δεδομένων με τα οποία υλοποιήθηκαν τα παραδείγματα είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης
Αρχείο ΡΑΦ Παραδείγματος Α
Αρχείο ΡΑΦ Παραδείγματος Β
Αρχείο ΡΑΦ Παραδείγματος Γ

 

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηρίων Ο/Σ
σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Ι.Αβραμίδης – Α.Αθανατοπούλου – Κ.Μορφίδης – Α.Σέξτος
Στο βιβλίο αυτό επεξηγούνται οι θεμελιώδεις έννοιες και αρχές προκειμένου να επιτευχθεί η κριτική κατανόηση της "φιλοσοφίας" του σύγχρονου αντισεισμικού σχεδιασμού.
Επίσης επισημαίνονται πρακτικά θέματα σχετικά με τη μόρφωση, την προσομοίωση και τον υπολογισμό (την ανάλυση) των κτιριακών κατασκευών, με παράλληλη κριτική θεώρηση σχετικών διατάξεων του Ευρωκώδικα 8.
  Περισσότερα ...

 

Επιβεβαίωση ΡΑΦ - ΕΑΚ-ΕΚΩΣ

Για την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ, έγινε η επιλογή των "Πρότυπων αριθμητικών παραδειγμάτων του ΟΑΣΠ" για την ορθή εφαρμογή του ΕΑΚ και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ’.

Τα παραδείγματα αυτά αφορούν την στατική και αντισεισμική ανάλυση διαφόρων παραδειγμάτων κτιρίων, όλα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εκτός από τα πρότυπα παραδείγματα ανάλυσης, στο εργαστήριο στατικής και δυναμικής των κατασκευών του τμήματος πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘ. έχουν δημοσιευθεί οι "Έλεγχοι διαστασιολόγησης των δομικών στοιχείων", για ορισμένα από τα παραδείγματα αυτά.

Ο ΤΟΛ επέλεξε ορισμένα παραδείγματα κτιρίων, όπου έγινε αρχικά, μια σύγκριση των παραδοχών των πρότυπων παραδειγμάτων του ΟΑΣΠ με τις παραδοχές του ΡΑΦ. Στην  συνέχεια έγινε μια λεπτομερής, βήμα προς βήμα, σύγκριση των αποτελεσμάτων της στατικής και αντισεισμικής ανάλυσης των πρότυπων παραδειγμάτων του ΟΑΣΠ, με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΡΑΦ.  Επίσης έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων ελέγχου επάρκειας αντοχής των δομικών στοιχείων, μεταξύ των δημοσιευθέντων από το εργαστήριο στατικής και δυναμικής του ΑΠΘ και αυτών του προγράμματος ΡΑΦ.

Τα αρχεία δεδομένων του ΡΑΦ, των κτιρίων των παραδειγμάτων του ΟΑΣΠ στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι συγκρίσεις, είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους.

Εγχειρίδιο επιβεβαίωσης ΡΑΦ
Αρχεία Δεδομένων ΡΑΦ για όλα τα παραδείγματα

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε επίσης να δείτε και κατεβάσετε τα τεύχη σε μορφή pdf, όπως έχουν παραχθεί από το ΡΑΦ για όλα τα παραπάνω παραδείγματα.

Για κάθε παράδειγμα δίνονται 2 τεύχη: Ένα για επίλυση με την Απλοποιημένη Φασματική Μέθοδο (ΑΦΜ) και ένα για επίλυση με τη Δυναμική Φασματική Μέθοδο (ΔΦΜ). Επίσης δίνονται και τα αντίστοιχα αρχεία δεδομένων του ΡΑΦ για κάθε μέθοδο επίλυσης.

Παράδειγμα Αρχείο Δεδομένων ΡΑΦ Τεύχος Υπολογισμών ΑΦΜ Τεύχος Υπολογισμών ΔΦΜ
Παράδειγμα 2
Παράδειγμα 10
Παράδειγμα 11
Παράδειγμα 14
Παράδειγμα 16