ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δείτε τις δυνατότητες της υπομονάδας Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων στη διαδικτυακή παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων

Με τη νέα υπομονάδα ο μηχανικός μπορεί να παράγει με ακρίβεια, εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο, ένα πλήρες μεταλλικό κτήριο στο ΡΑΦ, παρακάμπτοντας την δύσκολη, επίπονη, χρονοβόρα και τετριμμένη διαδικασία της χειροκίνητης εισαγωγής.

Υπολογιστικό προσομοίωμα, έλεγχοι επάρκειας, κατασκευαστικά σχέδια, προμέτρηση και τεύχος μελέτης, όλα παράγονται αυτόματα από το ΡΑΦ!

Με τη νέα υπομονάδα του ΡΑΦ, υποστυλώματα, ζυγώματα, μηκίδες, τεγίδες, σύνδεσμοι, συνδέσεις κόμβων και συνδέσεις έδρασης, πέδιλα - συνδετήρια ή πεδιλοδοκοί, όλα παράγονται αυτόματα μέσω του σχετικού wizard του ΡΑΦ, για τις δεδομένες διαστάσεις του κτηρίου, τα φορτία, την έκθεση σε άνεμο και χιόνι της περιοχής του κτηρίου και τον τρόπο έδρασης του κτηρίου.

Οι διατομές των στοιχείων επιλέγονται αυτόματα και παραμετρικά με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δομικά στοιχεία του κτηρίου να είναι επαρκή. Ωστόσο ο μηχανικός μπορεί να επέμβει σύμφωνα με την κρίση του στο παραγόμενο κτήριο, ως εάν το είχε μορφώσει χειροκίνητα.

Το νέο κτήριο μπορεί να είναι νέο ή/και να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε στάθμη π.χ. ως προσθήκη στο δώμα κάποιου κτηρίου από σκυρόδεμα. Η σύνδεση με το υφιστάμενο γίνεται αυτόματα από το ΡΑΦ, ενώ το μικτό πλέον κτήριο επιλύεται και αντιμετωπίζεται ως ενιαίο.