ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Μεταλλικά Κτήρια

Σε αυτή την υπομονάδα γίνονται οι έλεγχοι αντοχής και λειτουργικότητας των μελών ενός κτηρίου, από δομικό χάλυβα. Ελέγχονται οι αντοχές των διατομών κατά μήκος των μελών καθώς και οι έλεγχοι του κάθε μέλους έναντι καμπτικού και στρεπτοκαμπτικού λυγισμού.

Στο ευαίσθητο θέμα της ευστάθειας των μελών έναντι καμπτικού ή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, ο χρήστης μπορεί να ορίζει τις πλευρικές στηρίξεις των μελών κατά μήκος του μέλους και βεβαίως οι στηρίξεις αυτές μπορούν να είναι διαφορετικές στους δύο τοπικούς άξονες κάθε μέλους.

Τα αποτελέσματα κάθε μέλους εμφανίζονται με διάφορους τρόπους χρωματικής ή αριθμητικής εποπτείας. Εμφανίζονται είτε με χρωματική απόχρωση στην οθόνη της δυσμενέστερης εξάντλησης, είτε σε μορφή συγκεντρωτικού πίνακα των λόγων εξάντλησης, είτε σε περιληπτική μορφή κειμένου υπολογισμών, είτε τέλος, σε ένα πολύ αναλυτικό κείμενο υπολογισμών όπου όλοι οι υπολογισμοί μπορούν να επαληθευτούν και με το χέρι !

Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης-μηχανικός έχει, όπως πάντα στο ΡΑΦ, ανοικτή την δυνατότητα του πλήρους ελέγχου και της επαλήθευσης όλων των περίπλοκων υπολογιστικών διαδικασιών.

 

Αναλυτικά οι δυνατότητες της υπομονάδας Μεταλλικά Κτήρια είναι:


Μεταλλικό υπόστεγο δίριχτης στέγης πάνω σε θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος.


Προσθήκη ορόφου μεταλλικής κατασκευής σε κτήριο από σκυρόδεμα. Οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, μεταλλικοί και σύμμικτοι φορείς, μπορούν να συνυπάρχουν και να επιλύονται μαζί σε ένα προσομοίωμα.


Λεπτομερής παρουσίαση όλων των ελέγχων επάρκειας των μελών. Δίνονται ακριβώς οι παράγραφοι του κανονισμού, οι τύποι του κανονισμού και παρουσιάζονται οι αντικαταστάσεις τιμών στους τύπους. Όλοι οι έλεγχοι μπορούν να επιβεβαιωθούν από τους χρήστες, βήμα προς βήμα !

 • Κατηγοριοποίηση διατομών έναντι κάμψης και θλίψης.
 • Ελαστικές, ελαστο-πλαστικές ή πλαστικές καμπτικές αντοχές διατομών.
 • Διατμητικές και αξονικές αντοχές διατομών.
 • Έλεγχος διατομής έναντι εφελκυσμού.
 • Έλεγχος διατομής έναντι θλίψης.
 • Έλεγχος διατομής έναντι διάτμησης.
 • Έλεγχος διατομής έναντι συνδυασμένης διάτμησης και στρέψης.
 • Έλεγχος διατομής έναντι συνδυασμένης κάμψης, διάτμησης και αξονικής δύναμης.
 • Δυνατότητα ορισμού ενδιάμεσων στηρίξεων έναντι λυγισμού κάθε μέλους, στις δύο τοπικούς άξονες κάθε διατομής.
 • Δυνατότητα ορισμού ενδιάμεσων πλευρικών στηρίξεων έναντι λυγισμού κάθε μέλους, στις δύο τοπικούς άξονες κάθε διατομής καθώς και στο άνω ή κάτω πέλμα κάθε διατομής.
 • Αυτόματος υπολογισμός των μηκών λυγισμού βάσει των δυσκαμψιών των μελών που συντρέχουν στους κόμβους κάθε μέλους.
 • Έλεγχος καμπτικού λυγισμού με δυνατότητα διαφορετικών ενδιάμεσων στηρίξεων ανά τοπικό άξονα μέλους.
 • Πλήρης έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού με δυνατότητα διαφορετικών ενδιάμεσων στηρίξεων ανά τοπικό άξονα μέλους και άνω και κάτω πελμάτων.
 • Τοποθέτηση και έλεγχος ενίσχυσης άκρου δοκών.
 • Τοποθέτηση και έλεγχος διατομών ψυχρής έλασης.
 • Τοποθέτηση και έλεγχος κεντρικών συνδέσμων.
 • Τοποθέτηση και έλεγχος έκκεντρων συνδέσμων.