ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Σύμμεικτα Κτήρια

Η υπομονάδα συμμείκτων κτηρίων εντάσσει στο ΡΑΦ την δυνατότητα εισαγωγής και υπολογισμού συμμείκτων φορέων όπως :

  • Σύμμεικτες πλάκες, δηλαδή πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος επί ειδικών χαλυβδόφυλων με σύμμεικτη δράση, όπου στην μηχανική λειτουργία των πλακών συνεισφέρουν και οι διατομές των χαλυβδόφυλλων. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνονται μεγαλύτερα ανοίγματα πλακών με χαμηλότερο στατικό ύψους σε σχέση με τις ολόσωμες πλάκες. Επίσης τα χαλυβδόφυλλα επιταχύνουν τον χρόνο κατασκευής καθότι μπορούν να λειτουργήσουν σαν σιδηρότυποι.
  • Σύμμεικτες δοκοί, δηλαδή μεταλλικές δοκοί, όπου στο άνω πέλμα φέρουν πλάκες σκυροδέματος και συνδέονται με αυτές μέσω των διατμητικών ήλων. Επιτυγχάνονται με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιακά ανοίγματα δοκών, με σχετικά χαμηλό ύψος κρέμασης των μεταλλικών δοκών.
  • Σύμμεικτα υποστυλώματα, δηλαδή διατομές δομικού χάλυβα εγκιβωτισμένες σε σκυρόδεμα. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων ράβδων οπλισμού. Η αντοχή αλλά και η πλαστιμότητα των συμμείκτων υποστυλωμάτων, φθάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
  • Σύμμεικτα τοιχώματα, δηλαδή τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος με ακραίες περιοχές από διατομές δομικού χάλυβα. Και εδώ ότι αφορά την αντοχή και την πλαστιμότητα, ισχύουν ότι και στα υποστυλώματα.

Η υπομονάδα συμμείκτων του ΡΑΦ, ακολουθεί πλήρως τις προδιαγραφές του ΕΚ 4.1 καθώς και τις αντισεισμικές διατάξεις του ΕΚ 8.1.

 

Αναλυτικά οι δυνατότητες της υπομονάδας Συμμείκτων Κτηρίων είναι:

Σύμμεικτες Πλάκες

Οι σύμμεικτες πλάκες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα ψυχρής έλασης και επιτόπου έγχυτο σκυρόδεμα. Οι σύμμεικτες πλάκες πλεονεκτούν έναντι των συνήθων ολόσωμων πλακών διότι :

  • Αποφεύγεται η χρήση ξυλοτύπων.
  • Αυξάνεται η ταχύτητα κατασκευής.
  • Επιτυγχάνονται μεγαλύτερα ανοίγματα πλακών.
  • Ελαφρύτερο ίδιο βάρος έναντι αντίστοιχων ολόσωμων πλακών.

Στο ΡΑΦ οι πλάκες που εδράζονται πάνω σε μεταλλικές δοκούς μπορεί να είναι είτε σύμμεικτες είτε ολόσωμες. Με κατάλληλα εργαλεία το πρόγραμμα αξιολογεί το είδος των πλακών και διαμορφώνει κατάλληλες διατομές για τις δοκούς στις οποίες στηρίζονται οι πλάκες

Περισσότερα ...

Σύμμεικτες Δοκοί

Η μόρφωση σύμμεικτων δοκών στο ΡΑΦ μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

  • είτε αυτόματα με μια απλή εντολή μετατροπής των μεταλλικών δοκών στήριξης των πλακών σε σύμμεικτες.
  • είτε με εξαρχής διαμόρφωση και απευθείας τοποθέτηση σύμμεικτων δοκών.

Στο ΡΑΦ έχουν προστεθεί wizards για εύκολη διαμόρφωση των σύμμεικτων διατομών που επιτρέπουν την ταχύτατη εισαγωγή τους.

Περισσότερα ...

Σύμμεικτα Υποστυλώματα

Ο έλεγχος των σύμμεικτων υποστυλωμάτων είναι το δυνατό σημείο του ΡΑΦ!

Το ΡΑΦ εκμεταλλεύεται πλήρως τον υπολογιστικό πυρήνα του ΔΙΑΣΚ για έλεγχο διατομών σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη τυχούσας διατομής με τυχούσα όπλιση ο οποίος έχει επεκταθεί με την τοποθέτηση μεταλλικών σιδηροδοκών. Έτσι το ΡΑΦ είναι σε θέση να υπολογίζει τον πλήρη χώρο αντοχής κάθε σύμμεικτου υποστυλώματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μεταλλικά μέρη όσο και τις ράβδους οπλισμού κάθε διατομής.

Περισσότερα ...

Σύμμεικτα Τοιχώματα

Όπως και με τα σύμμεικτα υποστυλώματα έτσι και με τα τοιχώματα το ΡΑΦ εκμεταλλεύεται πλήρως τον αναβαθμισμένο υπολογιστικό πυρήνα για έλεγχο διατομών, για τον ακριβή υπολογισμό της επάρκειας αντοχής των σύμμεικτων τοιχωμάτων.

Περισσότερα ...