ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

Σύμμεικτα Υποστυλώματα

Σύμμεικτο υποστύλωμα μερικού εγκιβωτισμού. Έλεγχοι κάμψης με σύμμεικτη δράση

Σύμμεικτη δοκός με μερικό εγκιβωτισμό και με ολόσωμη ή/και σύμμεικτη συνεργαζόμενη πλάκα.

Σύμμεικτο υποστύλωμα με κοιλοδοκό και διατομή IPE.

Κυκλικό σύμμεικτο υποστύλωμα με κοιλοδοκό και διατομή IPE.

Χώρος αντοχής σύμμεικτου υποστυλώματος

Έλεγχος σε διαξονική κάμψη διατομής σύμμεικτου υποστυλώματος

Ο έλεγχος των σύμμεικτων υποστυλωμάτων είναι το δυνατό σημείο του ΡΑΦ!

Το ΡΑΦ εκμεταλλεύεται πλήρως τον υπολογιστικό πυρήνα του ΔΙΑΣΚ για έλεγχο διατομών σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη τυχούσας διατομής με τυχούσα όπλιση ο οποίος έχει επεκταθεί με την τοποθέτηση μεταλλικών σιδηροδοκών. Έτσι το ΡΑΦ είναι σε θέση να υπολογίζει τον πλήρη χώρο αντοχής κάθε σύμμεικτου υποστυλώματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μεταλλικά μέρη όσο και τις ράβδους οπλισμού κάθε διατομής.

Ταυτόχρονα έχουν υλοποιηθεί wizards για την εύκολη διαμόρφωση τυπικών διατομών σύμμεικτων υποστυλωμάτων πλήρως ή μερικών εγκιβωτισμένων, με ή χωρίς κοιλοδοκούς.

Αναλυτικά οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το ΡΑΦ για σύμμεικτα υποστυλώματα είναι:

  • Wizards για εύκολη διαμόρφωση διατομών σύμμεικτων υποστυλωμάτων.
  • Απεριόριστες εναλλακτικές διατάξεις ράβδων οπλισμού.
  • Απλή και εύκολη τοποθέτηση ήλων στα πέλματα και στον κορμό των σιδηροδοκών.
  • Συμμετοχή στην αντισεισμική ανάλυση των σύμμεικτων υποστυλωμάτων βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο Ευρωκώδικας 8.1.
  • Έλεγχος σύμμεικτου υποστυλώματος σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον συνδυασμό στην σύμμεικτη δράση της σιδηροδοκού, του σκυροδέματος και των ράβδων οπλισμού.
  • Με την προσθήκη κατάλληλων ράβδων οπλισμού, ένα σύμμεικτο υποστύλωμα με σιδηροδοκό Ι ή Η μπορεί να αποκτήσει ίση αντοχή και στις δύο διευθύνσεις του !
  • Έλεγχοι επάρκειας έναντι λυγισμού σε διαξονική κάμψη σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4.1.
  • Έλεγχος σε διάτμηση του σύμμεικτου υποστυλώματος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4.1.