ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

Σύμμεικτες Πλάκες

  • Σύμμεικτες πλάκες μέσω χαλυβδόφυλλων ψυχρής έλασης με νευρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η σύμμεικτη δράση.
  • Έλεγχοι κάμψης πλακών με τα χαλυβδόφυλλα να αναλαμβάνουν εφελκυστικές τάσεις εν είδει οπλισμού με σύμμεικτη δράση.
  • Δυνατότητα πρόσθετων ράβδων οπλισμού εντός των νευρώσεων των χαλυβδόφυλλων.
  • Έλεγχος διαμήκους διάτμησης.
  • Έλεγχοι λειτουργικότητας .

Υποστηριζόμενα από το ΡΑΦ σύμμεικτα δομικά στοιχεία

Απόσπασμα Επιφάνειας Εργασίας του ΡΑΦ με σύμμεικτες Δοκούς με ήλους Διάτμησης και Σύμμεικτη Πλάκα