ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

Σύμμεικτα Τοιχώματα

Σύμμεικτο τοίχωμα με μερικό εγκιβωτισμό.

Σύμμεικτο τοίχωμα με πλήρη εγκιβωτισμό.

Διαμόρφωση διάταξης όπλισης σύμμεικτου τοιχώματος
με πλήρως εγκιβωτισμένες σιδηροδοκούς στα ακραία κρυφά υποστυλώματα

Χώρος αντοχής σύμμεικτου τοιχώματος

Όπως και με τα σύμμεικτα υποστυλώματα έτσι και με τα τοιχώματα το ΡΑΦ εκμεταλλεύεται πλήρως τον αναβαθμισμένο υπολογιστικό πυρήνα για έλεγχο διατομών, για τον ακριβή υπολογισμό της επάρκειας αντοχής των σύμμεικτων τοιχωμάτων.

  • Wizards για εύκολη διαμόρφωση διατομών σύμμεικτων τοιχωμάτων.
  • Απλή και εύκολη τοποθέτηση ήλων στα πέλματα ή/και στον κορμό των σιδηροδοκών των ακραίων υποστυλωμάτων.
  • Συμμετοχή στην αντισεισμική ανάλυση των σύμμεικτων τοιχωμάτων βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο Ευρωκώδικας 8.1.
  • Έλεγχος σύμμεικτου τοιχώματος σε μονοαξονική κάμψη εντός του επιπέδου του τοιχώματος, λαμβάνοντας υπόψη την σύμμεικτη δράση της σιδηροδοκού, του σκυροδέματος, των ράβδων οπλισμού και των ήλων διαμήκους διάτμησης.
  • Πλήρης έλεγχος διατμητικής αντοχής τοιχώματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων 2.1 και 8.1.
  • Διαμόρφωση των ακραίων ιδεατών υποστυλωμάτων των τοιχωμάτων με συνδυασμό διατομών δομικού χάλυβα και ράβδων οπλισμού, όπως αυτό προδιαγράφεται στον Ευρωκώδικα 8.1