ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Ελεγχοι επάρκειας.

Οι διατομές των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου εισάγονται στο πρόγραμμα οπλισμένες. Η υπομονάδα ΟΣΚΑ, ελέγχει στη συνέχεια την επάρκεια των δομικών στοιχείων του κτιρίου .

Περισσότερα...

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ελέγχων.

Τα αποτελέσματα ελέγχου μπορούν να εμφανισθούν με διαφορετικούς τρόπους θέασης, είτε σε χρωματικές διαβαθμισμένες εικόνες,  είτε συγκεντρωτικά σε πίνακες με επίσης χρωματική διαβάθμιση, είτε σε συγκεντρωτικά κείμενα αποτελεσμάτων.
Μπορούν επίσης να εμφανισθούν και τα πολύ αναλυτικά αποτελέσματα κάθε στοιχείου που θα επιλέξει ο χρήστης.

Περισσότερα...