ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Σκυρόδεμα

Η εφαρμογή ΡΑΦ αποτελεί την πρόταση του ΤΟΛ® στα προγράμματα στατικών μελετών κτιρίων. Είναι μια τεχνολογικά σύγχρονη, αξιόπιστη και διαφανής εφαρμογή προσαρμοσμένη πλήρως στο πνεύμα των ευρωκωδίκων με δυνατότητες οι οποίες ικανοποιούν και τον πλέον απαιτητικό μελετητή.

Οι επόμενες σελίδες προσφέρουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων του ΡΑΦ. Σας προτείνουμε να κατεβάσετε την Δοκιμαστική Έκδοση (Demo) και να γνωρίσετε στην πράξη το ΡΑΦ και τα πλεονεκτήματα του.

Επιφάνεια Εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ, στηρίζεται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας Ms-Windows και είναι συμβατή με τα πρότυπα του Ms-Office 2010. Κύριο γνώρισμά της η ελαχιστοποίηση των περιττών διαλόγων και η διατήρηση ενός εργονομικού και ενιαίου περιβάλλοντος για όλα τα στάδια της μελέτης, από την μόρφωση του φορέα μέχρι τα κατασκευαστικά σχέδια.

Περισσότερα ...

Στατική – Δυναμική Ανάλυση

Στο ΡΑΦ η ανάλυση αποτελεί διακριτό κεφάλαιο όντας ανεξάρτητη από τους ελέγχους επάρκειας, με άμεσο όφελος τις ταχύτατες επιλύσεις. Επίσης, η ακριβής προσομοίωση σε συνδυασμό με την τεχνολογικά προηγμένη υπολογιστική μηχανή του ΡΑΦ εξασφαλίζουν την αμεσότητα και την ορθότητα των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Περισσότερα ...

Θεμελιώσεις

Το ΡΑΦ δίνει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα των θεμελιώσεων και προσφέρει ειδικές τεχνικές για την ακριβή προσομοίωση τους και την εποπτική εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους.

Περισσότερα ...

Κοιτόστρωση

Βασικό γνώρισμα της υπομονάδας είναι ότι ο ειδικός αυτός τύπος θεμελίωσης προσομοιώνεται, υπολογίζεται, ελέγχεται και σχεδιάζεται, συγχρόνως με το υπόλοιπο κτήριο, εξασφαλίζοντας σωστή προσομοίωση της ελαστικά εδραζόμενης πλάκας, αλλά επίσης εξασφαλίζοντας και την ιδιαίτερα σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ανωδομής και πλάκας θεμελίωσης του κτηρίου.

Περισσότερα ...

Κλίμακες

Η υπομονάδα «Κλίμακες» επιτρέπει την προσομοίωση των βασικότερων τύπων κλιμάκων που συναντάμε στα συνήθη οικοδομικά έργα. Με την υπομονάδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσομοιώσει με ακρίβεια ένα κλιμακοστάσιο και να το ενσωματώσει στο στατικό φορέα της μελέτης του.

Περισσότερα ...

Έλεγχοι Επάρκειας

Το ΡΑΦ εισάγει πλήρως και αποκλειστικά το νέο πνεύμα των σύγχρονων κανονισμών, που βασίζεται στον έλεγχο επάρκειας των δομικών στοιχείων και στον υπολογισμό των συντελεστών εξάντλησης CR (Capacity Ratio)

Περισσότερα ...

Τεύχος Στατικής Μελέτης

Έχει δοθεί μεγάλο βάρος, στην οργάνωση και στην ποιότητα παρουσίασης, του τεύχους της στατικής μελέτης που παράγεται από το ΡΑΦ. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα συνοδεύονται από έγχρωμες εικόνες και διαγράμματα και είναι παραμετροποιημένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο μηχανικός να μπορεί να εκτυπώσει ακριβώς ότι επιθυμεί.

Περισσότερα ...

Προμετρήσεις

Οι προμετρήσεις στο ΡΑΦ αποτελούν ένα χρήσιμο και ακριβές εργαλείο για την προκοστολόγηση του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου. Λόγω της καινοτομίας των έτοιμων οπλισμένων διατομών του ΡΑΦ, με διατάξεις οπλισμού που έχει ορίσει ο μηχανικός, και με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών, οι ποσότητες και το κόστος των υλικών υπολογίζονται με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Περισσότερα ...

Κατασκευαστικά Σχέδια

Στο ΡΑΦ, λόγω του τρόπου εισαγωγής των δομικών στοιχείων με έτοιμες οπλισμένες διατομές, η παραγωγή σχεδίων και λεπτομερειών όπλισης των δομικών στοιχείων, γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφή εποπτεία.

Περισσότερα ...