Επιφάνεια Εργασίας
Επιφάνεια Εργασίας

Ταινία Εντολών - Ribbon

Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ταινία επιλογής των φύλλων – κεφαλαίων εργασίας. Σε κάθε φύλλο η ταινία επιμερίζεται σε θεματικές ενότητες εικονιδίων – εντολών με στόχο την ευκολία και την ταχύτητα χειρισμών του χρήστη.

Πίνακες Δεδομένων - Αποτελεσμάτων

Το σύνολο των δεδομένων ενός κτιρίου εμφανίζονται σε γραφική θέαση αλλά και αριθμητικά σε μορφή πινάκων υπο μορφή φύλλων εργασίας. Οι πίνακες δρούν διαδραστικά με την σχεδιαστική απεικόνιση του κτιρίου.

Πινακίδα Δεδομένων

Το ΡΑΦ διακρίνεται απο ένα πολύ απλό και συγχρόνως ισχυρό μηχανισμό επιλογής, θέασης και τροποποίησης των δεδομένων κάθε αντικειμένου. Τα δεδομένα και αποτελέσματα κάθε στοιχείου που επιλέγουμε στην οθόνη γραφικών, παρουσιάζονται αυτόματα σε παράθυρο δεδομένων, χωρίς ενδιάμεσα στάδια.

Στήλη Εμφάνισης

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα από την στήλη εμφάνισης να μεταβαίνει στις στάθμες του κτιρίου, να εμφανίζει το προσομοίωμα ως ραβδόμορφο μοντέλο ή με πάχος και να επιλέγει αν θα εμφανίζονται τα δομικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους στην οθόνη.

Επίσης, το ΡΑΦ προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες μαζικής επιλογής στοιχείων. Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του φίλτρα για την επιλογή στοιχείων όπως για παράδειγμα βάσει της διατομής ή της διάταξης οπλισμού τους, αλλά και του είδους ή της κατεύθυνσης. Ακόμα, στην στήλη εμφάνισης βρίσκονται τα εργαλεία μέτρησης απόστασης, γωνίας κι εμβαδού, και το πλήκτρο εμφάνισης των πινάκων του προγράμματος.