ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Κλίμακες

Η «Κλίμακες» αποτελούν την υπομονάδα του προγράμματος στατικών μελετών ΡΑΦ που αφορά την προσομοίωση των βασικότερων τύπων κλιμάκων που συναντάμε στα συνήθη οικοδομικά έργα. Με την υπομονάδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσομοιώσει με ακρίβεια ένα κλιμακοστάσιο και να το ενσωματώσει στο στατικό φορέα της μελέτης του.

Το ΡΑΦ διαθέτει τους παρακάτω είκοσι δύο βασικούς τύπους κλιμάκων οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται στο μοντέλο γραφικά με εύκολο τρόπο.

Ίσια Ίσια με πλατύσκαλο
Σχήματος L – Δεξιόστροφη Σχήματος L – Αριστερόστροφη
Σχήματος Ζ – Δεξιόστροφη Σχήματος Ζ – Αριστερόστροφη
Σχήματος Π – Δεξιόστροφη Σχήματος Π – Αριστερόστροφη
Σχήματος Ζ με δύο πλατύσκαλα – Δεξιόστροφη Σχήματος Ζ με δύο πλατύσκαλα – Αριστερόστροφη
Σχήματος Π με δύο πλατύσκαλα – Δεξιόστροφη Σχήματος Π με δύο πλατύσκαλα – Αριστερόστροφη
Κυκλική – Δεξιόστροφη Κυκλική – Αριστερόστροφη
Ευθύγραμμη με στροφή κατάληξης – Δεξιόστροφη Ευθύγραμμη με στροφή κατάληξης – Αριστερόστροφη
Ευθύγραμμη με στροφή αρχής – Δεξιόστροφη Ευθύγραμμη με στροφή αρχής – Αριστερόστροφη
Ευθύγραμμη με στροφή αρχής και τέλους – Δεξιόστροφη Ευθύγραμμη με στροφή αρχής και τέλους – Αριστερόστροφη
Σχήματος Π με στροφή – Δεξιόστροφη